Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.
Emittent
...

11:42 / 27 Nov Midsona Press release

Midsonas valberedning inför årsstämma 2016

Midsona AB:s årsstämma 2015 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31...

13:00 / 26 Oct Midsona Press release

Delårsrapport januari-september 2015

Stark försäljningsutveckling driven av förvärvade Urtekram JULI-SEPTEMBER 2015 (TREDJE KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 367 Mkr (228). EBIT...

08:00 / 23 Oct Midsona Press release

Friggs lanserar nya majskakor

Friggs erbjuder en ny serie med tunna kakor i fyrkantigt format; I serien ingår en majskaka som till 99 % består av ekologisk majs och är ett bra ...

10:16 / 1 Oct Midsona Press release

Friggs lanserar nya majskakor

Friggs erbjuder en ny serie med tunna kakor i fyrkantigt format; I serien ingår en majskaka som till 99 % består av ekologisk majs och är ett bra mel...

10:02 / 1 Oct Midsona Press release

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Under september 2015 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) ändrats till följd av den nyemission som bolaget tidigare informerat om.
...

08:00 / 30 Sep Midsona Press release

Ändringar i Midsonas koncernledning

Lars Børresen har utsetts till affärsområdeschef för det nybildade affärsområde Danmark i Midsonakoncernen från den 1 september 2015. Han är sedan...

10:30 / 1 Sep Midsona Press release

Midsona offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEEL...

13:00 / 13 Aug Midsona Press release

Midsonas förvärv av Urtekram slutfört

Förvärvet av Urtekram International A/S har nu slutförts.
Urtekram är ett danskt företag med en ledande position inom ekologiska livsmedel i No...

15:00 / 1 Jul Midsona Press release

Delårsrapport januari-mars 2015

Ett kvartal med fokus på integration och effektivisering
Januari-mars 2015 (första kvartalet)
Nettoomsättningen uppgick till 232 Mkr...

08:00 / 28 Apr Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för reg...

08:00 / 26 Mar Midsona Press release

Bokslutskommuniké 2014

Fortsatt förbättrat rörelseresultat under 2014
OKTOBER-DECEMBER 2014 (FJÄRDE KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 228 Mkr ...

08:00 / 6 Feb Midsona Press release