Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona förvärvar Soma Nordic AS

14:02 / 30 December 2014 Midsona Press release

Midsona har avtalat om förvärv av Soma Nordic AS, en välkänd aktör inom hälsokost. Säljare är Ranes Consulting AS, Charlton AS, Pål Ranes och Jo Ranes.

Soma Nordic AS har cirka 15 anställda och marknadsför högkvalitativa produkter inom hälsokost under ett antal egna varumärken där Cocosa är det största samt ett antal licensierade varumärken där Udos Choice är störst.

Soma Nordic AS omsatte proforma 2014 50 Mkr med ett normaliserat EBIT- resultat på cirka 6 Mkr.

Förvärvet som sker på skuldfri basis (enterprise value) väntas få en positiv effekt på Midsonas rörelsemarginal och avkastning. Köpeskillingen uppgår till 40 MNOK. Tillträde beräknas ske innan årsskiftet 2014/2015

"Midsonas vision är att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden och förvärvet av Soma ligger helt i linje med denna vision. Förvärvet stärker Midsona inom Hälsofackhandeln och inom ekologiska produkter. Vi ser vissa kostnadssynergier men framförallt ser vi goda möjligheter till ökad försäljning av Somas produkter genom att utnyttja Midsonas marknadskraft. Vi är väldigt glada att kunna hälsa Soma välkomna till Midsonakoncernen", säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona.

"Midsona och Soma är en bra kombination. Vi ser framtida möjligheter och ser fram emot ett nära samarbete med Midsona. ", säger Lars Ranes och Kevin Baekkevold.

För mer information vänligen kontakta:
CFO Lennart Svensson, +46 (0)76 774 3304.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS, MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och TRI TOLONEN. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/