Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Midsona förvärvar Soma Nordic AS

Midsona har avtalat om förvärv av Soma Nordic AS, en välkänd aktör inom hälsokost. Säljare är Ranes Consulting AS, Charlton AS, Pål Ranes och Jo R...

14:02 / 30 Dec Midsona Press release

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014

Starkt rörelseresultat med förbättrad rörelsemarginal i det tredje kvartalet
JULI-SEPTEMBER 2014 (TREDJE KVARTALET)
Nettoomsättninge...

08:00 / 24 Oct Midsona Press release

Midsonas valberedning inför årsstämma 2015

Vid Midsona AB:s årsstämma 2014 uppdrogs åt styrelseordföranden att be företrädare för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 att...

08:00 / 10 Oct Midsona Press release

Midsona lanserar nya produkter

Midsona lanserar under september och oktober ett antal nya produkter under sina välkända varumärken. En viktig del av Midsonas strategi är att ska...

08:43 / 19 Sep Midsona Press release

Halvårsrapport januari-juni 2014

Stabil försäljnings- och resultatutveckling trots utmaningar i marknaden
APRIL-JUNI 2014 (ANDRA KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick...

08:00 / 18 Jul Midsona Press release

Delårsrapport januari-mars 2014

Fortsatt tillväxt för prioriterade varumärken
JANUARI-MARS 2014 (FÖRSTA KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 241 Mkr (242).
...

08:00 / 29 Apr Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 april 2014 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för reg...

08:00 / 24 Mar Midsona Press release

Nytt finansieringsavtal för Midsona

Midsona har genomfört en bankupphandling och i februari 2014 tecknades ett nytt finansieringsavtal med en löptid om tre år med Swedbank.
Fina...

12:00 / 28 Feb Midsona Press release

Bokslutskommuniké 2013

Starkt resultat och kassaflöde under 2013
OKTOBER-DECEMBER 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FJÄRDE KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgic...

08:04 / 7 Feb Midsona Press release