Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Midsonas valberedning inför årsstämma 2014

Vid Midsona AB:s årsstämma 2013 uppdrogs åt styrelseordföranden att be företrädare för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2013 att ing...

08:00 / 15 Oct Midsona Press release

Midsona marknadsför Alli i Sverige och Finland

Midsona och GlaxoSmithKline har ingått ett avtal som innebär att Midsona ska marknadsföra Alli, ett av de ledande varumärkena globalt inom viktminskni...

09:30 / 11 Sep Midsona Press release

Halvårsrapport januari-juni 2013

APRIL-JUNI 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (ANDRA KVARTALET) · Nettoomsättningen uppgick till 220 Mkr (210), en ökning med 5 %. · Bruttomarginalen förb...

08:00 / 19 Jul Midsona Press release

Midsona avyttrar Supernatures butiksverksamhet

I Midsonas förvärv av Supernature AS i april 2013 ingick en mindre butiksverksamhet i Oslo.Midsona har i dag ingått avtal om avyttring av butiksverksa...

08:30 / 10 Jul Midsona Press release

Midsona: Delårsrapport januari-mars 2013

JANUARI-MARS 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FÖRSTA
KVARTALET)
· Nettoomsättningen uppgick till 242 Mkr (221), en ökning med 10
%. · Bruttomargi...

08:00 / 26 Apr Midsona Press release

Midsonas förvärv av Supernature slutfört

Norska Konkurransetilsynet har lämnat sitt godkännande till Midsonas förvärv av Supernature AS, den ledande aktören i Norge inom så kallad supermat, o...

12:00 / 17 Apr Midsona Press release

Kommentar till SVT Plus inslag om Glucosanol

I ett inslag i TV-programmet SVT Plus den 21 mars uppmärksammades Glucosanol, en produkt som Midsona är återförsäljare för i Sverige.Glucosanol, som ä...

08:00 / 22 Mar Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 april 2013 kl. 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registr...

08:00 / 15 Mar Midsona Press release

Bokslutskommuniké för Midsona

OKTOBER-DECEMBER 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FJÄRDE KVARTALET) · Nettoomsättningen uppgick till 223 Mkr (258), en minskning med 14 %. Justerat för...

08:00 / 8 Feb Midsona Press release