Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsonas förvärv av Nordsveen slutfört

11:45 / 2 April 2012 Midsona Press release

Förvärvet av Nordsveen har nu slutförts.

Nordsveen, som är en ledande aktör inom hälsa och välbefinnande i Norge, representerar välkända varumärken såsom Biopharma, Otrivin, Nicotinell, Listerine, Paracet och Ibux i den norska dagligvaruhandeln.

Köpeskillingen är uppdelad i en fast köpeskilling om 27 MNOK som erlades vid tillträdet och tilläggsköpeskillingar om maximalt 41 MNOK över en treårsperiod mot att bolaget levererar på uppsatta mål.

Tillträdesdag är den 2 april 2012.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl 11.45.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2011. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/midsona-ab/r/midsonas-forvarv-av-nordsveen-slutfort,c9241941

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/171/9241941/234.pdf

Show as PDF