Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona förvärvar Nordsveen AS, ledande aktör inom hälsa och välbefinnande i Norge

08:30 / 17 February 2012 Midsona Press release

Midsona har avtalat om förvärv av Nordsveen, en av de ledande aktörerna inom hälsa och välbefinnande i Norge. Nordsveen, som grundades 2003, representerar välkända varumärken såsom Biopharma, Otrivin, Nicotinell, Listerine, Paracet och Ibux i den norska dagligvaruhandeln. Stig Nordsveen kommer att kvarstå i sin roll som VD för Nordsveen.

Nordsveen nådde en försäljning på 74 MNOK med ett ebit-resultat på 7 MNOK 2011. Under året erhöll Nordsveen ett par nya strategiska avtal, vilket gör att bolaget har goda förutsättningar för försäljnings- och resultattillväxt framåt.

Förvärvet, som görs på skuldfri basis (enterprise value), väntas få en positiv effekt på Midsonas rörelsemarginal och avkastning. Köpeskillingen är uppdelad i en fast köpeskilling om 27 MNOK att erläggas vid tillträdet och tilläggsköpeskillingar om maximalt 41 MNOK över en treårsperiod mot att bolaget levererar på uppsatta mål. Förvärvet är villkorat av tredje parts godkännande.

"Förvärvet ligger helt i linje med Midsonas vision att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden. Nordsveens representerar några av Norges starkaste varumärken inom hälsa och OTC och stärker därmed vår position i marknaden. Vi ser goda möjligheter till en positiv utveckling med synergier på intäkts- såväl som kostnadssidan. Det är med glädje vi välkomnar Nordsveen till Midsonakoncernen", säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona.

"Midsona och Nordsveen kommer tillsammans att kunna betjäna våra gemensamma kunder ännu bättre i framtiden. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Midsona.", säger Stig Nordsveen, VD för Nordsveen.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2012 kl 08.30.


Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2011. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/midsona-ab/r/midsona-forvarvar-nordsveen-as--ledande-aktor-inom-halsa-och-valbefinnande-i-norge,c9221777

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2091581&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF