Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Midsonas förvärv av Dalblads slutfört

Förvärvet av Dalblads Nutrition AB har nu slutförts.Dalblads är en välkänd aktör inom sport nutrition som tillverkar och marknadsför högkvalitativa ko...

12:00 / 28 Dec Midsona Press release

Midsona förvärvar Dalblads

Midsona har avtalat om förvärv av Dalblads Nutrition AB, en välkänd aktör inom sport nutrition. Säljare är Dalblads Nutrition Holding AB samt Bematec ...

15:00 / 17 Dec Midsona Press release

Organisationsförändring i Midsona

Ingvar Wirfelt, affärsområdeschef Sverige, kommer att lämna Midsona senast i början av 2013. Koncernchef Peter Åsberg kommer att sköta rollen som affä...

11:44 / 19 Nov Midsona Press release

Delårsrapport januari-september 2012

JULI-SEPTEMBER 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (TREDJE
KVARTALET)
· Nettoomsättningen uppgick till 215 Mkr (269), en minskning med
20 procent. Ju...

08:00 / 26 Oct Midsona Press release

Midsonas valberedning inför årsstämma 2013

Vid Midsona AB:s årsstämma 2012 uppdrogs åt styrelseordföranden att be företrädare för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2012 att ing...

09:00 / 22 Oct Midsona Press release

Midsona lanserar nya Naturdietprodukter

Naturdiet är en av de ledande aktörerna på viktkontrollsmarknaden och Midsona arbetar kontinuerligt med utvecklingen av nya innovativa produkter under...

12:00 / 24 Aug Midsona Press release

Halvårsrapport januari-juni 2012

APRIL-JUNI 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (ANDRA KVARTALET) · Nettoomsättningen uppgick till 210 Mkr (241), en minskning med 13 %. Justerat för valuta...

08:00 / 20 Jul Midsona Press release

Midsona avyttrar rörelsegrenen Supply

I linje med koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheten har Midsona AB ingått avtal om att avyttra rörelsegrenen Supply.Köpeskillingen uppgår...

16:00 / 29 Jun Midsona Press release

Delårsrapport januari-mars 2012

JAN-MARS 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FÖRSTA KVARTALET) · Nettoomsättningen uppgick till 221 Mkr (262), en minskning med 16 %. Justerat för avyttra...

08:00 / 4 May Midsona Press release

Midsonas förvärv av Nordsveen slutfört

Förvärvet av Nordsveen har nu slutförts.Nordsveen, som är en ledande aktör inom hälsa och välbefinnande i Norge, representerar välkända varumärken sås...

11:45 / 2 Apr Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 maj kl. 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering oc...

08:00 / 28 Mar Midsona Press release

Midsona planerar avyttra rörelsegrenen Supply

Styrelsen i Midsona AB har beslutat inleda en process att avyttra rörelsegrenen Supply.Detta följer den tidigare kommunicerade strategin att fokusera ...

10:30 / 22 Mar Midsona Press release

Bokslutskommuniké för Midsona

OKTOBER-DECEMBER 2011 (FJÄRDE KVARTALET) · Nettoomsättningen uppgick till 297 Mkr (284), en ökning med 5 %. · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1...

08:00 / 9 Feb Midsona Press release