Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Offentliggörande av Midsonas årsredovisning 2010

08:00 / 12 April 2011 Midsona Press release

Midsonas årsredovisning för 2010 publiceras i dag på företagets hemsida www.midsona.com (www.midsona.com).

Beställning av årsredovisningen kan göras via e-post till  () eller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma för Midsona kommer att hållas den 3 maj 2011 klockan 13.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 27 april kl 16.00.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller

CFO Lennart Svensson, +46 (0)767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl 08.00

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF