Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Förslag till ny styrelse i Midsona AB

15:00 / 28 April 2011 Midsona Press release

Valberedningen i Midsona AB har, som tidigare meddelats, inför årsstämman den 3 maj föreslagit omval av Celina Midelfart, Johan Wester och Lennart Bohlin samt nyval av Åke Modig och Ralph Mühlrad som styrelseledamöter. Åke Modig har föreslagits som styrelseordförande.

Harald Norvik och Sven Sandberg har avböjt omval.

Valberedningen har nu meddelat bolaget att man, med revidering av tidigare förslag, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att även Tina Andersson ska nyväljas som styrelseledamot.

Åke Modig (född 1945) är civilekonom och verksam som internationell affärskonsult. Han har tidigare varit VD för Arla ek förening, CEO för Arla Foods Amba samt VD för Swedish Meats. Åke är för närvarande styrelseordförande i Engelhardt & Co och Magnificent Solutions AB samt styrelseledamot i Ecolean A/S och Spendrups Bryggeri AB.

Ralph Mühlrad (född 1960) har utbildning i ekonomi och juridik. Han är VD för Champion Northern Europe AB samt styrelseledamot i Champion Northern Europe AB, AB Kontaktpressning och Habima AB.

Tina Andersson (född 1969) är civilekonom. Hon är för närvarande Marknadsdirektör vid Hilding Anders International och har tidigare haft befattningar inom Finduskoncernen, Campbell’s Nordic och Mars, Inc.

Valberedningens förslag innebär således att även Tina Andersson föreslås till styrelseledamot jämfört med tidigare lämnat förslag som publicerades den 31 mars 2011.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg +46-730-26 16 32

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl 15.00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF