Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsonas dotterbolag HKC Egenvård AB tecknar distributionsavtal med Bringwell AB

10:00 / 16 March 2011 Midsona Press release

HKC Egenvård AB – ingående i Midsonakoncernen – stärker sin position som fullsortimentsgrossist på den svenska egenvårdsmarknaden genom att teckna ett långsiktigt distributionsavtal med Bringwell AB. Avtalet omfattar hela Bringwells produktportfölj.

HKC Egenvård kommer att senast under april 2011 kunna erbjuda marknaden hela Bringwells sortiment. Avtalet kommer innebära en estimerad nettoomsättningsökning på årsbasis om 100 Mkr för HKC Egenvård.

”Det är mycket glädjande att HKC Egenvård i sitt sortiment kommer att kunna erbjuda Bringwells produkter till den svenska egenvårdsmarknaden”, säger Bo Sandkvist, VD HKC Egenvård AB.

”Avtalet med Bringwell kommer att stärka HKC Egenvårds marknadsposition. Vi ser fram emot ett samarbete med Bringwell.”, säger Midsonas koncernchef Peter Åsberg.

För mer information vänligen kontakta:

Midsonas VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller

 Bo Sandkvist, VD HKC Egenvård AB, +46-(0)70 621 17 33

Midsona AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2011, kl 10.00 CET.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF