Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona förvärvar Bio-Vita Oy, ledande aktör inom egenvård i Finland

08:00 / 11 February 2011 Midsona Press release

Midsona har avtalat om förvärv av Bio-Vita, en av de ledande aktörerna inom egenvård i Finland.

Midsona har avtalat om förvärv av Bio-Vita, en av de ledande aktörerna inom egenvård i Finland. Bio-Vita som grundades 1989 utvecklar och marknadsför högklassiga kosttillskott. Produkterna under varumärket Tri Tolonen är framstående märkesprodukter och finns tillgängliga i hälsokostaffärer, apotek och dagligvarubutiker i hela Finland.  De senaste åren har Bio-Vita konsekvent levererat försäljningstillväxt och goda finansiella resultat. Preliminärt nådde Bio-Vita en försäljning om 6,4 meur med ett EBIT-resultat på 0,8 meur år 2010. Förvärvet förväntas få en positiv effekt på Midsonas rörelsemarginal och avkastning. Proforma konsolidering av Bio-Vita för 2010 skulle gett en förbättrad vinst per aktie med 0,25 kr. Köpeskillingen uppgår till 4,0 meur för skuldfritt bolag (enterprise value) varav 1,5 meur är tilläggsköpeskillingar villkorade av framtida resultat. 

”Förvärvet ligger helt linje med Midsonas vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande med en bas i starka varumärken. Bio-Vitas varumärke Tri Tolonen har en stark position i Finland inom nyckelområden såsom omega-3, antioxidanter och allmän hälsa. Det är med glädje vi välkomnar Bio-Vita till Midsona”, säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona.

”Förvärvet av Bio-Vita kombinerat med vår egen verksamhet och nyligen ingånget avtal med Reckitt Benckiser om distribution av deras OTC-produkter skapar en stark finsk enhet med avsevärd marknadskraft och skalfördelar. Vi ser goda möjligheter till en positiv utveckling med synergier på intäkts- såväl som kostnadssidan”, säger Jukka Allos, affärsområdeschef för koncernens finska verksamhet.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2011 kl 08.00

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, Naturdiet, MaxMedica, Miwana, MyggA, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 354 Mkr år 2009. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF