Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona har tecknat nytt finansieringsavtal

15:00 / 20 December 2011 Midsona Press release

Midsona AB har avtalat med Swedbank om att förlänga nuvarande finansieringsavtal med ytterligare två år. Det nya avtalet - som är på samma villkor - sträcker sig därmed fram till och med 2014-12-31.

"Det är glädjande att vi säkrat vår långsiktiga finansiering. Det ger oss förutsättningarna att fortsätta vårt arbete för att uppnå vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande" säger Peter Åsberg, koncernchef i Midsona.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller

CFO Lennart Svensson, +46 (0) 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2011 kl 15.00.


Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/midsona-ab/r/midsona-har-tecknat-nytt-finansieringsavtal,c9201685

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2046365&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF