Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsonas valberedning inför årsstämma 2012

10:30 / 20 October 2011 Midsona Press release

Vid Midsona AB:s årsstämma 2011 uppdrogs åt styrelseordföranden att be företrädare för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2011 att ingå i valberedningen inför årsstämman 2012.

Följande personer har ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:

Stefan Marchesan (representant för Midelfart Holding AS)

Martin Svalstedt (representant för Stena Adactum AB)

Peter Wahlberg (representant för Peter Wahlberg med bolag)

Sammankallande av valberedningen är styrelsens ordförande Åke Modig.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midsonas hemsida www.midsona.com (www.midsona.com).

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post  () eller genom att ta kontakt med styrelsens ordförande Åke Modig ( ()). Förslag skall inkomma senast den 9 mars 2012.

Årsstämma för Midsona AB kommer att hållas i Malmö den 4 maj 2012.

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post .

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2011 kl 10.30.


Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/midsona-ab/r/midsonas-valberedning-infor-arsstamma-2012,c9176382

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1990065&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF