Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Midsonas avyttring av HKC Egenvård nu slutförd

Försäljningen av dotterbolaget HKC Egenvård AB har nu slutförts.HKC, som har ca 40 anställda vid sin anläggning i Malmö, är en grossist som förser kun...

13:00 / 29 Dec Midsona Press release

Midsona avyttrar HKC Egenvård AB

I linje med koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheten har Midsona AB ingått avtal om att avyttra HKC Egenvård AB (HKC). Köpeskillingen uppg...

16:00 / 21 Dec Midsona Press release

Midsona har tecknat nytt finansieringsavtal

Midsona AB har avtalat med Swedbank om att förlänga nuvarande finansieringsavtal med ytterligare två år. Det nya avtalet - som är på samma villkor - s...

15:00 / 20 Dec Midsona Press release

Delårsrapport januari-september 2011

JULI-SEPTEMBER 2011 (TREDJE KVARTALET)
· Nettoomsättningen uppgick till 303 Mkr (275), en ökning med 10
%. · Rörelseresultatet, EBIT, förbättrad...

08:00 / 26 Oct Midsona Press release

Midsonas valberedning inför årsstämma 2012

Vid Midsona AB:s årsstämma 2011 uppdrogs åt styrelseordföranden att be företrädare för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2011 att ing...

10:30 / 20 Oct Midsona Press release

Midsona lanserar varumärket Naturdiet i Norge

Midsona kommer att erbjuda ett brett sortiment av Naturdiets måltidsersättningar för norska konsumenterNaturdiet har haft stora framgångar i Sverige o...

13:22 / 12 Aug Midsona Press release

Halvårsrapport januari-juni 2011

APRIL-JUNI 2011 (ANDRA KVARTALET) · Nettoomsättningen uppgick till 278 Mkr (277). Justerat för valutaomräkningseffekter ökade nettoomsättningen med 2...

08:00 / 22 Jul Midsona Press release

Dom i skattemål

Den av kammarrätten i Göteborg avkunnade domen avseende avdrag för förlust på fordringar med 74 Mkr i Midsona AB:s dotterbolag Trettiosjucorp AB, som ...

08:00 / 16 May Midsona Press release

Delårsrapport januari-mars 2011

· Nettoomsättning uppgick till 296 Mkr (298), en minskning med 1 procent. Justerat för valutaomräkningseffekter ökade nettoomsättningen med 3 procen...

08:00 / 3 May Midsona Press release

Förslag till ny styrelse i Midsona AB

Valberedningen i Midsona AB har, som tidigare meddelats, inför årsstämman den 3 maj föreslagit omval av Celina Midelfart, Johan Wester och Lennart Boh...

15:00 / 28 Apr Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2011 kl. 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registreri...

08:00 / 31 Mar Midsona Press release

Bokslutskommuniké för Midsona

Oktober-december 2010 (fjärde kvartalet) · Nettoomsättning 284 Mkr (300) · Rörelseresultat 18 Mkr (12) · Resultat före skatt 15 Mkr (9) · Periodens r...

08:00 / 18 Feb Midsona Press release