Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari-september 2010

JULI-SEPTEMBER 2010 (TREDJE KVARTALET) · Nettoomsättning 275 Mkr (349) · Rörelseresultat 13 Mkr (17) före och 16 Mkr (65) efter poster av engångskara...

08:00 / 28 Oct Midsona Press release

Delårsrapport januari-juni 2010

Delårsrapport januari-juni 2010 · Nettoomsättning 575 Mkr (705) · Rörelseresultat 10 Mkr (19) före och -84 Mkr (19) efter poster av engångskaraktär ·...

08:00 / 18 Aug Midsona Press release

Delårsrapport januari-mars 2010

- Nettoomsättning 298 Mkr (368) - Rörelseresultat 6 Mkr (16) - Resultat före skatt 3 Mkr (10) - Periodens resultat 1 Mkr (11) -&nb...

08:00 / 27 Apr Midsona Press release

Ledningsförändring inom Midelfart Sonesson

Daniel Juhlin, direktör Affärsutveckling, lämnar Midelfart Sonesson-koncernen för att tillträda en tjänst som VD för Karamellkungen AB, ett bolag inom...

12:15 / 15 Apr Midsona Press release