Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonessons avyttring av verksamheten i Bioglan slutförd

11:31 / 2 September 2009 Midsona Press release

Försäljningen av verksamheten i Bioglan AB, samt ett antal associerade varumärken ägda av Bioglan Pharma AB, har nu slutförts. Rörelsen, som arbetar med kontraktsutveckling och tillverkning av dermatologiska läkemedel under tillsyn av Läkemedelsverket, har sin anläggning i Malmö och har 50 anställda som erbjudits anställning i det nya bolaget. Köpare är Laboratorio Reig Jofré SA, baserat i Barcelona, Spanien. Köpeskillingen uppgår till 77 Mkr och beräknas ge en reavinst om 55 Mkr.


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com

Show as PDF