Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson avyttrar Bioglan med beräknad reavinst om 55 mkr

15:11 / 14 July 2009 Midsona Press release

Midelfart Sonesson har ingått ett avtal med spanska Laboratorio Reig Jofré SA om att avyttra rörelsen i dotterbolaget Bioglan AB samt ett antal associerade varumärken som i dag ägs av Bioglan Pharma AB.

Rörelsen, som har sin anläggning i Malmö, arbetar med kontraktsutveckling och tillverkning av dermatologiska läkemedel under tillsyn av Läkemedelsverket.

Köparen Laboratorio Reig Jofré SA är ett av de ledande företagen i Spanien inom läkemedelsindustrin med huvudkontor i Barcelona.

Köpeskillingen uppgår till 77 mkr och beräknas ge en reavinst på 55 mkr

Avyttringen är villkorad av tredje parts godkännande och ett övertagande förväntas ske i slutet av tredje kvartalet 2009.

Bioglans verksamhet inklusive associerade varumärken har under de första tre månaderna 2009 haft en omsättning på 23,9 Mkr och ett rörelseresultat om 2,8 Mkr.

Bioglan AB har 50 anställda vilka kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget.

”Avyttringen av Bioglan är i linje med koncernens strategi där kontraktstillverkning inte utgör del av kärnverksamheten, som är egenvård på den nordiska marknaden”, säger Peter Åsberg, verkställande direktör och koncernchef för Midelfart Sonesson.

“Investeringen i Bioglan representerar ett inträde på den svenska och nordiska marknaden av Reig Jofré där vår tidigare närvaro varit via tredje parts licensiering. Vi planerar att investera i Bioglans tillverkningskapacitet av dermatogoliska produkter,” säger Ignasi Biosca Reig CEO and Managing Director of Reig Jofré


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. www.midelfartsonesson.com Om Reig Jofré Group Bildades i Barcelona, Spanien, 1929, Reig Jofré Group är ett familjeföretag med hög tillväxttakt. RJ är uppdelade i 3 affärsenheter: Industrial Services, Sales & Marketing och R&D. Gruppen hade 2008 550 anställda och en omsättning på € 85MM

Show as PDF