Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Offentliggörande av Midelfart Sonessons årsredovisning 2008

13:00 / 9 April 2009 Midsona Press release

Midelfart Sonessons årsredovisning för 2008 finns från den 9 april 2009 tillgänglig på företagets hemsida www.midelfartsonesson.com.

Beställning av årsredovisningen kan göras till .

Årsstämma för Midelfart Sonesson kommer att hållas den 27 april 2009 kl 13.00 på Malmö Börshus. Anmälan skall ske senast den 21 april 2009 kl 16.00


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midelfart Sonesson AB, telefon +46 767 74 33 04

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF