Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson avyttrar industrifastighet i Norrköping

09:10 / 18 December 2009 Midsona Press release

- Midelfart Sonesson har ingått avtal med Hemfosa Fastigheter AB om att avyttra industrifastigheten Järven 4 i Norrköping

- Affären genomförs som en bolagstransaktion baserat på ett underliggande fastighetsvärde på 70 Mkr

Midelfart Sonesson har gjort en strategisk översyn av koncernens struktur och beslutat att avyttra industrifastigheten Järven 4 i Norrköping enligt tidigare pressmeddelande.

Efter en strukturerad försäljningsprocess har Midelfart Sonesson ingått avtal med Hemfosa Fastigheter AB där Argo Securities har agerat finansiell rådgivare till Midelfart Sonesson.

Köpeskillingen uppgår till 70 Mkr på skuldfri basis och avslut beräknas ske senast under andra kvartalet 2010. Transaktionen beräknas ge en koncernmässig reavinst på 35 Mkr.

I samband med avslut kommer Vitamex Production AB, helägt dotterbolag till Midelfart Sonesson, att teckna ett hyresavtal i fastigheten.

Hemfosa Fastigheter är ett nyetablerat fastighetsbolag hemmahörande i Stockholm som specialiserat sig på att äga och förvalta fastigheter huvudsakligen i Sverige.

För ytterligare information vänligen kontakta:

CFO Lennart Svensson, telefon 076-774 33 04

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com

Show as PDF