Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson avslutar sitt engagemang med BEE produkter

09:29 / 20 February 2008 Midsona Press release

I linje med Midelfart Sonessons nya strategi, att fokusera på kärnområden, avslutar bolaget sitt engagemang med BEE produkter. Midelfart Sonesson AS i Norge har idag beslutat att överlåta varulager bestående av så kallade BEE produkter, till Promed Pharma International AS. Köpeskillingen är bestämd med utgångspunkt i en extern värdering.

För ytterligare information kontakta: Peter Åsberg, VD och Koncernchef, 0730-26 16 32, Vidar Eskelund, VD Midelfart Sonesson AS, +47-9-502 96 40,