Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Valberedning inför årsstämma 2009

Valberedning inför årsstämman 2009 i Midelfart Sonesson AB består av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Kath...

16:16 / 26 Nov Midsona Press release

Delårsrapport Januari–September 2008

Midelfart Sonesson fortsätter att visa bättre resultat
• Nettoomsättning 1 095 Mkr (1 256)
• Rörelseresultat 48 Mkr (7)
• Resultat före skatt 16 Mkr...

08:00 / 22 Oct Midsona Press release

Kent Sandin lämnar Midelfart Sonesson

Kent Sandin, CFO, kommer att lämna Midelfart Sonesson AB senast i början av 2009 för en motsvarande tjänst på Cloetta AB. Processen med att utse en e...

15:38 / 23 Sep Midsona Press release

Midelfart Sonesson redovisar bättre resultat

HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2008
• Nettoomsättning 753 Mkr (870)
• Rörelseresultat 40 Mkr (8)
• Resultat före skatt 18 Mkr (–7)
• Periodens resulta...

08:00 / 22 Aug Midsona Press release

Delårsrapport Januari–Mars 2008

• Nettoomsättning 374 Mkr (446)
• Rörelseresultat 24 Mkr (20)
• Periodens resultat 11 Mkr (12)
• Periodens resultat per aktie 0,20 kr (0,27)KONCERNCHE...

14:03 / 6 May Midsona Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Midelfart Sonesson AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2008 kl. 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inre...

08:00 / 7 Apr Midsona Press release

Bokslutskommuniké Januari-December 2007

FJÄRDE KVARTALET 2007 NETTOOMSÄTTNING 403 MSEK (286)RÖRELSERESULTAT -315 MSEK (-27)RESULTAT EFTER SKATT -308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT P...

09:08 / 20 Feb Midsona Press release

Valberedning inför årsstämma 2008

Valberedning inför årsstämman 2008 i Midelfart Sonesson AB består av Geir Moe (Midelfart Invest AS), Johan Wester (Stena Adactum AB) samt Thomas Olaus...

11:00 / 1 Feb Midsona Press release

Preliminärt resultat för 2007

Midelfart Sonesson-koncernen vidtar åtgärdsprogram för att väsentligt förbättra lönsamheten 2008. I samband med årsbokslutet kommer engångskostnader o...

12:57 / 25 Jan Midsona Press release

Återkallande av produkten C24

I förbindelse med analys av produkten C24 har en förhöjd dos av magnesium i relation till deklarerat innehåll påvisats, detta kan i sin tur leda till ...

14:23 / 23 Jan Midsona Press release