Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Halvårsrapport Januari – Juni 2007

08:07 / 23 August 2007 Midsona Press release

ANDRA KVARTALET 2007

 • NETTOOMSÄTTNING 424 MSEK (294)
 • RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -4 MSEK (10) OCH RÖRELSERESULTAT -12 MSEK (6) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 13 MSEK (10) RESPEKTIVE 5 MSEK (6)
 • FINANSNETTOT UPPGICK TILL –8 MSEK (-4) OCH RESULTAT FÖRE SKATT -20 MSEK (2)
 • RESULTAT EFTER SKATT -16 MSEK (1) OCH RESULTAT PER AKTIE –0,29 KRONOR (0,03) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR - 3 MSEK (1) RESPEKTIVE –0,06 KRONOR (0,03)JANUARI – JUNI 2007
 • NETTOOMSÄTTNING 870 MSEK (595)
 • RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 23 MSEK (26) OCH RÖRELSERESULTAT 8 MSEK (17) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 40 MSEK (26) RESPEKTIVE 25 MSEK (17)
 • FINANSNETTOT UPPGICK TILL –15 MSEK (-6) OCH RESULTAT FÖRE SKATT -7 MSEK (11)
 • RESULTAT EFTER SKATT -4 MSEK (10) OCH RESULTAT PER AKTIE –0,08 KRONOR (0,29) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR 9 MSEK (10) RESPEKTIVE 0,18 KRONOR (0,29)

HÄNT UNDER ANDRA KVARTALET

 • FÖRVÄRVET AV VITALAS GENOMFÖRT OCH INTEGRATIONEN PÅBÖRJAD
 • MBL-FÖRHANDLING I NORRKÖPING SLUTFÖRDHÄNT EFTER PERIODENS SLUT
 • BESLUT I SKILJEDOM MED SEMPER - MEDFÖR EN KOSTNAD I ANDRA KVARTALET PÅ 17 MSEK
 • PETER ÅSBERG UTNÄMND TILL NY VD OCH KONCERNCHEF

Show as PDF