Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson Delårsrapport 1 Januari – 31 Mars 2007

13:13 / 3 May 2007 Midsona Press release

PERIODEN I KORTHET

 • NETTOOMSÄTTNING 446 MSEK (301)
 • RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 27 MSEK (16)
 • RÖRELSERESULTAT 20 MSEK (11)
 • RESULTAT FÖRE SKATT 13 MSEK (9)
 • RESULTAT EFTER SKATT 12 MSEK (9)
 • RESULTAT PER AKTIE 0,27 KRONOR (0,26) HÄNT UNDER FÖRSTA KVARTALET
 • NYEMISSIONEN GENOMFÖRD OCH FULLTECKNAD
 • ÖVERTAGANDE AV SALUS-HAUS I SVERIGE
 • ÖVERTAGANDE AV BAMBINO-MAM I NORGE
 • LANSERINGAR I NORGE AV FINISH, REVLON COLORSILK, CHARLES WORTHINGTONS OCH JOHN FRIEDA
 • FRAMGÅNGAR PÅ SVENSKA APOTEKET MED VITAMAX-PRODUKTERNA OCH LANSERING AV LIPOSINOL
 • FÖRVÄRV AV VITALAS INTERNATIONAL AB

Koncernchefens kommentar ”Första kvartalet har gått enligt plan, både försäljnings- och resultatmässigt. Vi har genom vårt förvärv av norska Midelfart vid årsskiftet uppnått en betydande försäljningsökning, nästan 50 %. Det nordiska integrationsarbetet mellan Norge och Sverige-Finland går bra. På marknaden har vi nu två tydliga produktområden, Health Care dvs Egenvårds- och Läkemedelsprodukter som i kvartalet stod för 72 % av omsättningen samt Personal Care med Hygien- och Skönhetsprodukter som stod för 28 %. Vi har inom hälsoområdet stärkt vår position i alla de tre handelskanalerna dagligvaruhandel, hälsofackhandel och apotek. Vårt övertagande av tyska Salus-Haus hälsoprodukter i Sverige har varit betydelsefullt.

I Norge har vi stärkt vår position inom skönhetsområdet med lyckade lanseringar i parfymerier och drugstores av hårprodukter från Revlon, Charles Worthingtons och John Frieda. Dessutom lanserar vi nu i norsk dagligvaruhandel Finish, som mottagits mycket positivt.

Genom det i april genomförda förvärvet av Vitalas AB i Malmö, som marknadsför hälsoprodukter över internet och postorder, får vi en modern distanshandelsverksamhet. En sammanslagning med vår postorderdivision Naturpost skall göras, vilket kommer att innebära rationaliseringar vid vår anläggning i Norrköping. MBL-förhandlingar är inledda.”

Lennart Nylander, VD


För ytterligare information kontakta: Lennart Nylander, VD, 0705-59 50 99, lennart.nylander@midelfartsonesson.com Kent Sandin, CFO, 0705-82 77 95, kent.sandin@midelfartsonesson.com

Show as PDF