Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport Januari – September 2007

TREDJE KVARTALET 2007 NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276)RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTER...

08:06 / 26 Oct Midsona Press release

Halvårsrapport Januari – Juni 2007

ANDRA KVARTALET 2007 NETTOOMSÄTTNING 424 MSEK (294)RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -4 MSEK (10) OCH RÖRELSERESULTAT -12 MSEK (6) JUSTERAT FÖR...

08:07 / 23 Aug Midsona Press release

Ny VD i Midelfart Sonesson

Till ny VD och koncernchef i hälso-och skönhetsföretaget Midelfart Sonesson har utsetts Peter Åsberg, 40.Peter Åsberg är för närvarande VD för Cloetta...

13:00 / 25 Jul Midsona Press release

Midelfart Sonessons årsstämma beslutade idag:

Val av styrelseTill styrelseledamöter omvaldes Celina Midelfart, Sven Sandberg, Martin Svalstedt och Harald Norvik. Nya styrelseledamöter är Lennart B...

16:40 / 3 May Midsona Press release

Ny styrelse i Midelfart Sonesson AB (publ)

På Midelfart Sonessons årsstämma den 3 maj 2007 kommer valberedningen att presentera följande förslag till val av styrelse. Omval av Celina Midelfart,...

08:00 / 20 Apr Midsona Press release

Midelfart Sonessons nyemission övertecknad

Intresset för Midelfart Sonessons nyemission har varit stort och den har övertecknats med hela 67,2 procent. Därmed behövs inga emissionsgarantier tas...

12:30 / 5 Feb Midsona Press release

Firmaändring av Wilh. Sonesson AB

Wilh. Sonesson AB kommer fr.o.m. den 22 januari 2007 att noteras under sitt nya firmanamn Midelfart Sonesson ABNytt kortnamn: MSON A Oförändrad ISIN-k...

13:48 / 19 Jan Midsona Press release