Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

08:04 / 15 August 2006 Midsona Press release

Andra kvartalet 2006   * Nettoomsättningen 294,1 (305,1) MSEK   * EBITDA 10,1 (-1,8) MSEK   * Rörelseresultatet 5,6 (-6,7) MSEK   * Resultatet efter skatt 1,2 (-5,3) MSEK   * Resultat per aktie efter skatt 0,03 (-0,16) SEK

Året ackumulerat   * Nettoomsättningen 594,9 (631,2) MSEK   * EBITDA 26,3 (28,2) MSEK   * Rörelseresultatet 17,0 (17,3) MSEK   * Resultatet efter skatt 10,0 (14,8) MSEK   * Resultat per aktie efter skatt 0,29 (0,48) SEK

* Nytt kontrakt med svenska och norska apotek * Utökat kontrakt med brittiska Tesco * Förvärv av Miwana AB med Renässans nässprayer med tillträde 15 augusti

VD’s kommentar

Wilh. Sonessons försäljning det första halvåret 2006 ökade för jämförbara enheter med 7 % till 594,9 MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 17,0 MSEK (17,3). Förra årets resultat påverkades positivt av poster av engångskaraktär med 9,1 MSEK, varför det underliggande rörelseresultatet har förbättrats. Säsongmässigt belastas första halvåret med högre marknadsföringskostnader än andra halvåret.

Max Medica – divisionen, som är inriktad mot hälsofackhandel och apotek har utvecklats väl.

Orderingången i Vitamex i Norrköping är god med nya leveranskontrakt till apoteken i Sverige och Norge samt till den brittiska butikskedjan Tesco.

Dagligvarudivisionen Friggs har fått bra distributionstäckning av den nylanserade Sport Nutrition-serien Body Check. En ny serie frukt- och grönsaksjuicer har rönt stort intresse i hälsobranschen och fått bred distribution, även i servicehandeln. Samarbetet med Midelfart AS har nu lett fram till beslut om lansering av succéprodukten Naturdiet i den norska dagligvaruhandeln.

Grossistdivisionen HKC i Malmö har vunnit marknadsandelar och utvecklas väl.

Postorderdivisionen Naturpost har gått sämre i Sverige och Norge men introduktionen i Polen och Holland ser lovande ut. Startkostnader för de nya marknaderna beräknas belasta andra halvåret med 7-8 MSEK.

Wilh. Sonesson har med tillträde idag, 2006-08-15, förvärvat Gällivare-företaget Miwana AB med det välkända varumärket Renässans® som är marknadsledande på svenska och norska apotek för näsdroppar och nässprayer baserade på saltlösningar.

Miwana AB är ett medicintekniskt företag med 14 anställda, och beräknas 2006 omsätta ca 30 MSEK med ett rörelseresultat på ca 6 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 23,4 MSEK kontant och 800.000 B-aktier i Wilh. Sonesson. Vid tillträdet ingår en kassabehållning på ca 10 MSEK. Vinsten per aktie i Wilh. Sonesson ökar genom förvärvet med 0,11 kr på helårsbasis.

Lennart Nylander, VD och Koncernchef

Show as PDF