Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons årsstämma 2006-04-25

13:02 / 26 April 2006 Midsona Press release

Utdrag ur VD Lennart Nylanders anförande vid Wilh. Sonessons årsstämma igår:

- Wilh. Sonesson skall komplettera med förvärv av innovativa produkter

- Wilh. Sonessons mål för en uthållig EBITDA-marginal skall vara 8-10 % beroende på försäljningsmixen av produktbolags- och grossistförsäljning.

- Divisionen för postorder- och abonnemangsförsäljning Naturpost har i veckan startat en testlansering i Polen.

- Ett kommersiellt samarbete har påbörjats med Midelfart AS, innefattande leveranser från Vitamex samt en planerad lansering av Friggs i norsk dagligvaruhandel.

Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes ledamöterna Per Båtelson, Martin Svalstedt, Sven Sandberg och Eva Vingård. Samtidigt genomfördes nyval av Anders Lönner, koncernchef och VD i Meda AB och Harald Norvik, Norge, ordförande i Oslo Börs och ledamot i bl.a Conoco Phillips. Harald Norvik var koncernchef i Statoil 1988-1999. Per Båtelson valdes till styrelsens ordförande.

Beslut angående valberedning Årsstämman beslutade att nuvarande valberedning kvarstår till september 2006 och att de största aktieägarna i bolaget i september månad 2006 utser var sin representant som bildar valberedning inför nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Bolagsstämman beslutade vidare att ge ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 2,5 miljoner aktier av serie B. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa årsstämma. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Utdelning Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 0,40 kr per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2006. Utdelning kommer att utsändas av VPC torsdagen den 5 maj 2006.

Lund den 26 april 2006

Wilh. Sonesson AB (publ)

Vid frågor kontakta: Lennart Nylander, VD och koncernchef     Tfn: + 46 46 280 81 00     Mobil: + 46 705 59 50 99 E-mail:    

Show as PDF