Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

15:30 / 25 April 2006 Midsona Press release

* Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK       * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK       * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK       * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK       * Vinsten per aktie 0,26 (0,70) SEK´ * Förvärv av Promed Pharma, Norge       * Säljrättigheter avtalade med Gamp Medical       * Kommersiellt samarbete med Midelfart har påbörjats

VD’s kommentar

Vid årsskiftet 2005/2006 avyttrades butikskedjan Naturapoteket. Justerat för Naturapotekets omsättning första kvartalet förra året så har vår omsättning hittills i år ökat med cirka 7%.

I resultatet första kvartalet 2005 gjordes en reavinst på 18,5 MSEK. Justerat för denna så har årets rörelseresultat ökat till 11,4 MSEK (5,6).

Säsongsmässigt belastas Wilh. Sonessons marknadsbolag Friggs, MaxMedica och Naturpost normalt med högre marknadsföringskostnader första halvåret än andra halvåret.

Vi har under kvartalet förvärvat Promed Pharma i Norge, ett företag med örtmedicinska produkter som även säljs i England. Integrationsarbetet med vårt andra norska bolag Max Medica AS går bra.

Säljrättigheterna till Gamp Medical´s diagnostiska självtester har övertagits, och ett optionsavtal om att förvärva företaget har ingåtts.

Ett samarbetsavtal mellan Midelfart AS och vårt dotterbolag Vitamex har ingåtts avseende utveckling och tillverkning av kosttillskottsprodukter till 500 norska apotek. Lanseringen sker nu under Midelfarts varumärke Prevent.

Vårt dotterbolag Naturpost går nu utanför Norden och testlanserar i Polen och Holland.

Vi lanserar i vår flera nya produkter:

  • Friggs Body Check, den första kompletta Sports Nutrition-serien i dagligvaruhandeln.
  • MaxMedica Femicur, det första naturläkemedlet mot pre-menstruella besvär.
  • Australian Bodycare, ny hudvårdsserie baserad på afrikanska Roibos- och Arganextrakt.Nya dotterbolagschefer har under kvartalet tillträtt i HKC Egenvård, Naturpost och Vitamex. Ny CFO har också tillträtt i moderbolaget.

Lennart Nylander, VD och Koncernchef

Show as PDF