Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar säljrättigheter inom självdiagnostik

09:28 / 22 March 2006 Midsona Press release

Wilh. Sonesson har genom sin apoteks-och hälsofackhandelsdivision MaxMedica förvärvat försäljningsrättigheterna i Norden till Gamp Medical ABs hela produktsortiment av diagnostiska självtester.

Licensavtalet innefattar också en option för Wilh. Sonesson att förvärva hela företaget efter fem år.

Diagnostiska självtester säljer för ca 100 MSEK på Apoteket i Sverige, dessutom tillkommer betydande försäljning via Internet, postorder och andra kanaler. Marknaden växer årligen med ca 10-15 %.

Gamp Medicals sortiment omfattar : – kolesteroltest, urinvägsinfektionstest, mag-och tarmtest – bröstundersökningstest och klimakterietest – graviditetstest och ägglossningstest

Gamp Medicals självtester säljs bl.a. på apoteken i Sverige och är väldokumenterade med godkänd CE-märkning och ISO-certifiering. MaxMedica planerar att introducera produkterna på övriga nordiska marknader under år 2006.

” Vi ser diagnostik med självtester som ett intressant och växande segment. MaxMedica med sin starka nordiska position kan snabbare skapa en större försäljningsvolym på apoteken och bredda distributionen till hälsofackhandel-och dagligvaruhandeln” säger Lennart Nylander, VD och koncernchef för Wilh. Sonesson.


För ytterligare information kontakta: Lennart Nylander, VD, +46 705 59 50 99, lennart.nylander@wilhsonesson.com

Wilh. Sonesson är ett produktbolag inom hälsa och egenvård med affärsidén att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF