Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Ny styrelse i Wilh. Sonesson AB (publ)

09:11 / 27 March 2006 Midsona Press release

På Wilh. Sonessons årsstämma den 25 april 2006 kommer valberedningen att presentera följande förslag till val av styrelse. Omval av Per Båtelson, Sven Sandberg, Martin Svalstedt och Eva Vingård. Nyval av Anders Lönner och Harald Norvik. Per Båtelson föreslås bli vald till styrelsens ordförande.

Anders Lönner är koncernchef och verkställande direktör i Meda AB. Harald Norvik är ordförande i Oslo Börs och ledamot i bl a ConocoPhillips. Harald Norvik var koncernchef i Statoil åren 1988 till 1999.

Vid frågor kontakta Göran Danielsson, valberedningens ordförande, på 0707-758547

Show as PDF