Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart. Midelfart Sonesson blir nordisk marknadsledare i hälsa och välbefinnande

08:28 / 15 November 2006 Midsona Press release

• Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart AS och namnändrar till Midelfart Sonesson AB. Blir marknadsledande i Norden med en omsättning på cirka 1 900 MSEK • Midelfart AS med 120 anställda omsatte 2005 cirka 540 MNOK med ett justerat rörelseresultat, EBITDA, på cirka 50 MNOK ( 9,4 %)

• Köpeskillingen uppgår till 425 MNOK, Enterprise value, med avdrag för nettoskuld uppskattad till 65 MNOK

• Nyemission 1:2, 17,8 milj nya B-aktier till kurs 13 kr. Nyemissionen på 230 MSEK är garanterad av huvudägarna • Vinsten per aktie beräknas öka redan 2007

Lennart Nylander, VD Wilh. Sonesson:

”Vi är glada över detta stora och strategiska förvärv. Midelfart är ett välskött familjeföretag med en stark finansiell ställning. Midelfart är helt dominerande på den norska marknaden för hälsa och välbefinnande. Tillsammans med Wilh. Sonessons ledande position i Sverige och Finland så blir det nya Midelfart Sonesson nu en tydlig nordisk marknadsledare.

Förvärvet ger synergier inom försäljning, inköp, produktutveckling, produktion och distribution. Finansiellt ger affären bättre nyckeltal och ett starkare kassaflöde. Vi får genom förvärvet en 50 procent högre omsättning och närmar oss 2 miljarder SEK på årsbasis”, tillägger Lennart Nylander.

Celina Midelfart, VD Midelfart:

”Det är med stor glädje jag konstaterar att vi realiserat vår strategiska ambition att förstärka vår konkurrenskraft och att utöka vår marknadsnärvaro i Norden. Vi ser mycket spännande synergier mellan företagen och en stor potential i den växande hälso- och välbefinnande marknaden på nordisk nivå.

Jag ser fram emot att som aktiv styrelseledamot och stor aktieägare i den nya koncernen bygga vidare, både i Norden och internationellt”, avslutar Celina Midelfart

Midelfart Midelfart hade 2005 en omsättning på cirka 540 MNOK och ett justerat rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, på cirka 50 MNOK ( 9,4 %) Företaget grundades 1923 och har organiserat verksamheten i två divisioner: Dagligvaror, ledande i norsk dagligvaruhandel och Hälsa, starkast växande divisionen inom apotek och hälsofackhandel. Midelfart är ett starkt varumärke och Norges ledande leverantör av hälsa och välbefinnande till dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel samt parfymerier.

Strategiska fördelar

Förvärvet ger Wilh. Sonesson synergier på flera områden. Den starka norska hälsomarknaden på 2000 MNOK, över 70 % av den svenska, öppnas upp för Wilh. Sonessons produkter genom Midelfarts breda täckning. Dagligvarudivisionen Friggs, med en omsättning i Sverige på 250 MSEK kan nu lanseras med full kraft i Norge.

Midelfart Sonesson får också en ökad styrka gentemot leverantörer och kundkedjor i såväl dagligvaruhandel som apotek och hälsofackhandel. Förvärvet innebär dessutom möjligheter till ökad egenproduktion med högre marginaler och en integrerad produktutveckling.

Det blir möjligt att erbjuda en heltäckande nordisk representation för de internationella företag som Midelfart och Wilh. Sonesson idag arbetar med. Utländska aktörer kan få en samarbetspartner som täcker samtliga distributionskanaler i Norden istället för att ha olika partners som nu är vanligt förekommande.

Finansiell information

Wilh. Sonesson förvärvar samtliga aktier i Midelfart AS, till en köpeskilling av cirka 360 MNOK. Vilket innebär ett s.k. Enterprise value på 425 MNOK med avdrag för nettoskuld uppskattad till 65 MNOK.

I syfte att finansiera förvärvet av Midelfart och att stärka bolagets finanser, avser styrelsen kalla till extra bolagsstämma och föreslå en nyemission 1:2 om cirka 230 MSEK. Preliminärt förslag är att emittera 17,8 miljoner aktier till en kurs om 13 SEK per aktie med företrädesrätt för aktieägarna. Ägare representerande cirka 46 % av aktierna och 55 % av rösterna har deklarerat att de kommer att rösta för förslaget och avser teckna emissionen. Nyemissionen kommer att vara garanterad i dess helhet av huvudägarna. Finansiering i övrigt sker genom upptagande av banklån.

Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på vinsten per aktie redan 2007, inklusive synergieffekter och efter ökning av antalet aktier genom nyemission.

Omsättningen för Wilh. Sonesson inklusive förvärvet beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder SEK på proforma- årsbasis. Tillträde och konsolidering av Midelfart planeras ske per den 2006-12-28.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Lennart Nylander, koncernchef Wilh. Sonesson AB, Tlf +46 705 59 50 99 Celina Midelfart, administrerande direktör i Midelfart Holding AS, Tlf +47 24 11 02 00

Malmö 2006-11-15 Wilh. Sonesson AB (publ)