Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport 1 januari- 30 september 2006

12:39 / 24 October 2006 Midsona Press release

Tredje kvartalet 2006   * Nettoomsättningen 275,7 (311,5) MSEK   * EBITDA -8,5 (28,5) MSEK   * EBITDA exkl engångsposter 15,5 (28,5) MSEK   * Rörelseresultatet -14,2 (23,4) MSEK   * Resultatet efter skatt -18,4 (13,8) MSEK   * Resultat per aktie efter skatt -0,53 (0,40) SEK   * Poster av engångskaraktär belastade   resultatet med -24,0 ( - ) MSEK 

Året ackumulerat   * Nettoomsättningen 870,6 (942,7) MSEK   * EBITDA 17,8 (56,8) MSEK   * EBITDA exkl engångsposter 41,8 (47,7) MSEK   * Rörelseresultatet 2,8 (40,8) MSEK   * Resultatet efter skatt -8,4 (28,6) MSEK   * Resultat per aktie efter skatt -0,24 (0,90) SEK   * Poster av engångskaraktär belastade   resultatet med -24,0 (9,1) MSEK 

* Avtal tecknat om övertagande av produkträttigheter för Salus Haus  * Distributionsavtal slutet med Cederroth       * Avtal tecknat med Tesco om 30 nya produkter       * Miwana AB tillträtt den 15 augusti

VD’s kommentar

Den löpande verksamheten Vi har under perioden januari-september en försäljningstillväxt på 7 %, om man justerar förra året med Naturapoteket-butikerna som såldes vid förra årsskiftet. Vår EBITDA- marginal är 5 % vilket är 2 %-enheter sämre än förväntat. Avvikelsen förklaras av större satsningar på reklam, produktutveckling och ny design för att långsiktigt stärka varumärket Friggs i den alltmer hälsomedvetna dagligvaruhandeln, totalt ca 5 MSEK. Dessutom förklaras marginalavvikelsen med en svagare utveckling i Sverige och Norge i postorderdivisionen Naturpost och kostnader för konceptutveckling och lansering i Holland och Polen.

  • Vår utveckling är mycket stark i handelskanalerna hälsofackhandel och apotek. Bättre än förväntat och klart bättre än föregående år. Försäljningen av insektsmedlet MYGGA har inte minst genom introduktion i Norge uppnått all-time-high under den gångna sommaren. I de svenska apoteken har varumärket Vitamax med en multivitaminserie lanserats. Den 1 januari utökas sortimentet med de välkända kosttillskotten från Salus Haus med Floradix Blutsaft som den mest välkända.
  • I kvartalet har det medicintekniska Miwana AB förvärvats och tillträtts. Företaget som är ledande på naturligt baserade nässprayer utvecklas bra och kommer inom kort med intressanta nya produkter.
  • Friggs har som nämnts ovan gjort stora marknadsinvesteringar i år. Konsumenter och handel har tagit emot sportserien Body Check, de nya juicerna, de nya hälsoteerna och de nya multivitaminerna väl. Våra marknadsandelar inom hälsa i dagligvaruhandeln ökar. Dessa nya produkter bedöms bli volymframgångar nästa år, och marknadsinvesteringarna kommer då också att vara på en lägre nivå.
  • Exporten från Vitamex Production AB har ökat och ett nytt avtal med brittiska Tesco om 30 nyutvecklade produkter har tecknats.
  • Grossisten HKC Egenvård har ökat sina marknadsandelar och nyligen tecknat distributionsavtal med Cederroth.Vi känner att vi inför 2007 har goda förutsättningar till fortsatt tillväxt och goda möjligheter till förstärkta rörelsemarginaler.Reservering för poster av engångskaraktär i dotterbolagEn intern uppföljning av bokslut i dotterbolaget Vitamex för tidigare år utvisar att betydande kostnader ej bokförts år 2005. Reservering måste nu göras för inkurans i varulager, kundförluster samt felperiodiserade leverantörsfakturor.Vi reserverar nu 24 MSEK som engångskostnad.Lennart Nylander, VD och Koncernchef

Show as PDF