Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kallelse Till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Wilh. Sonesson AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2006 kl 14.30, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Mal...

09:06 / 13 Dec Midsona Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

Andra kvartalet 2006   * Nettoomsättningen 294,1 (305,1) MSEK   * EBITDA 10,1 (-1,8) MSEK   * Rörelseresultatet 5,6 (-6,...

08:04 / 15 Aug Midsona Press release

Wilh. Sonessons årsstämma 2006-04-25

Utdrag ur VD Lennart Nylanders anförande vid Wilh. Sonessons årsstämma igår:- Wilh. Sonesson skall komplettera med förvärv av innovativa produkter- Wi...

13:02 / 26 Apr Midsona Press release

Ny styrelse i Wilh. Sonesson AB (publ)

På Wilh. Sonessons årsstämma den 25 april 2006 kommer valberedningen att presentera följande förslag till val av styrelse. Omval av Per Båtelson, Sven...

09:11 / 27 Mar Midsona Press release