Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson AB (publ)

09:00 / 2 June 2005 Midsona Press release

Bo Håkansson har, via bolag, den 1 juni 2005 avyttrat 700.000 aktier av serie B i Wilh. Sonesson AB. Försäljningen skedde till bank för tre institutionella kunders räkning. Priset var kr. 26:50 per aktie.

Efter försäljningen innehar Bo Håkansson, via bolag, 630.701 aktier av serie A och 7.251.059 aktier av serie B i Wilh. Sonesson AB, innebärande 27,91% av rösterna och 22,72% av kapitalet.

Lund den 2 juni 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

Bo Håkansson Styrelsens ordförande

Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, Styrelsens ordförande     Tfn: + 46 46 280 81 00     Mobil: + 46 705 98 57 22    E-mail:

Om Wilh. Sonesson AB (publ) Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com