Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson publicerar årsredovisning för 2004 på hemsidan

19:29 / 31 March 2005 Midsona Press release

Nu finns Wilh. Sonessons årsredovisning för 2004 tillgänglig på www.wilhsonesson.com Tryckt version kommer att distribueras inom kort.

Wilh. Sonessons bolagsstämma hålls den 11 maj 2005 i Lund

Lund den 31 mars 2005

Wilh. Sonesson AB

Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Tel: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 E-mail:

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF