Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson - Lennart Nylander blir ny VD från den 11 maj 2005

14:38 / 18 March 2005 Midsona Press release

Bo Håkansson har meddelat styrelsen i Wilh. Sonesson AB att han önskar avgå som VD vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2005.

Styrelsen har beslutat utse Lennart Nylander till ny verkställande direktör.

Lennart Nylander, civ. ekonom från Handelshögskolan i Göteborg, har lång erfarenhet från konsumentvarubranschen i många välkända svenska och internationella koncerner.

Lennart Nylander var fram till 2002 VD för Fona, Danmarks största butikskedja inom hemelektronik som är delägt av svenska Industri Kapital. Han har även varit VD för Philipson Bil och Oriflame. Han har dessutom stor branscherfarenhet från mjukpappers- och hygienprodukter som divisionschef i SCA Hygien.

Sedan 2004 är Lennart Nylander ledamot i Wilh. Sonessons styrelse samtidigt som han har flera styrelseuppdrag inom Stena-sfären. Stena Adactum äger cirka 23 procent av aktierna i Wilh. Sonesson. I och med att Lennart Nylander blir VD kommer han inte längre att vara ledamot i Wilh. Sonessons styrelse.

- Wilh. Sonesson är ett bolag med en bra affärsidé som snabbt lagt en plattform på den växande egenvårdsmarknaden. Speciellt utmanande blir jobbet då hela egenvårdsbranschen sannolikt kommer att omstruktureras under de kommande åren, säger Lennart Nylander.

Nomineringskommittén i Wilh. Sonesson föreslår att Bo Håkansson vid ordinarie bolagsstämma väljs till bolagets styrelseordförande. Förutom att leda styrelsens arbete kommer Bo Håkansson att aktivt arbeta med koncernens strategiska utveckling, främst förvärvs- och kapitalmarknadsfrågor.

- Wilh. Sonesson har vuxit kraftigt de senaste tre åren. Lennart Nylander har gedigen industriell erfarenhet som blir viktig för att utveckla Wilh. Sonesson vidare. För egen del får jag koncentrera mig på de strategiska frågorna, vilket jag ser fram emot, säger Bo Håkansson.

Lund den 18 mars 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22   

Lennart Nylander Mobil: + 46 705 59 50 99

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF