Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson säljer Naturapoteket till norska investerare som skapar ny stor kedja i hälsofackhandeln

08:29 / 12 December 2005 Midsona Press release

Wilh. Sonesson säljer sin hälsobutikskedja Naturapoteket med 51 butiker till Norsk Vekst Private Equity, ett norskt riskkapitalbolag som avser att skapa en ny stor detaljistkedja i Norden inom hälsofackhandel. Naturapoteket omsätter ca 180 MSEK och har 150 anställda.

- Vi renodlar nu vår verksamhet och satsar på att vara ett produktbolag inom hälsa och egenvård med satsning på produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och distribution. Det är glädjande att Naturapoteket nu får en ägare som helt satsar på detaljistledet. Det kräver full fokus, säger Wilh. Sonessons VD Lennart Nylander.

Köpeskillingen uppgår till 70 MSEK, vilket medför en realisationsvinst på ca 17 MSEK. Tillträdesdag är 30 december 2005.

Wilh. Sonesson-koncernen omsätter ca 1300 mkr och genom samarbetsavtalen nedan blir omsättningsminskningen p.g.a försäljningen av butikerna endast 130 mkr, dvs. 10 %.

Samarbetsavtal om produktion/distribution

Wilh. Sonesson och köparen har utöver aktieöverlåtelsen även ingått långa samarbetsavtal avseende produktion och distribution med Wilh. Sonessons produktionsbolag Vitamex i Norrköping och grossistbolag HKC Egenvård i Malmö.

- Det är en bra paketlösning där vi tillsammans med den nya hälsofackhandelskedjan hittat en naturlig rollfördelning, avslutar Lennart Nylander.

Malmö den 12 december 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

Vid frågor kontakta:    Lennart Nylander, VD       Tfn: + 46 46 280 81 00  Mobil: + 46 705 59 50 99    E-mail:       Rolf Straume, Partner Norsk Vekst Equity Partner Mobil: +47 97 65 98 54 E-mail:


Om Wilh. Sonesson AB (publ) Wilh. Sonesson är ett produktbolag inom hälsa med affärsidén att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF