Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar norska Promed Pharma

08:34 / 19 December 2005 Midsona Press release

  • Wilh. Sonesson fördubblar genom förvärvet sin omsättning i Norge till ca 40 MSEK och blir en av de ledande produktleverantörerna till hälsofackhandeln
  • Internationella försäljningsrättigheter och nya innovativa produkter
  • Samordningsvinster mellan Promed Pharma och Wilh. Sonessons dotterbolag MaxMedica. Synergibesparingar på cirka 3 MSEK per år.

- Vi uppnår i Norge genom förvärvet vad man brukar kalla ”kritisk massa”. Nu är vi tillräckligt stora för att räknas som en betydande leverantör av hälsoprodukter även på den norska marknaden, som är i stark tillväxt. Promed Pharma är ett dynamiskt bolag med internationella kontakter som vi kommer att få glädje av, säger Wilh. Sonessons VD Lennart Nylander. Promed Pharma, med säte i Sandefjord, utvecklar och marknadsför örtmedicinska produkter och har på kort tid etablerat sig som ett framgångsrikt och innovativt produktbolag.

Huvudprodukten C24 är en 24 timmars utrensningskur för kroppen, s.k. detoxing. C24 baseras, liksom flertalet av produkterna, på den s.k. BEE-teknologin, Bio Enhanced Extraction. Med BEE-teknologin uppnås mer snabbverkande produkter jämfört med traditionella örtpreparat.

Promed Pharma har också internationella försäljningsrättigheter för många av BEE-produkterna. Exportförsäljningen, främst av C24, inleddes i år till Storbritannien, Finland och USA. Genom förvärvet erhåller Wilh. Sonesson de globala försäljningsrättigheterna till C24.

Promed Pharma har på tre år kommit upp i en omsättning på cirka 20 MSEK och ett rörelseresultat på cirka 10 procent. Köpeskillingen till de två grundarna, Roger Meyer och Wenche Wettergreen, som båda fortsätter i företaget, uppgår till 6 MNOK vid tillträdet, 3,5 MNOK efter två år. En formel för tilläggsköpeskilling är överenskommen. Den kan ge max. 5,5 MNOK baserat på resultatutvecklingen i Norge de kommande tre åren.

Förvärvet beräknas ha en positiv påverkan på vinsten per aktie redan nästa år.

Promed Pharma kommer att samordnas med Wilh. Sonessons nuvarande verksamheter i Norge. Uppskattad synergieffekt på helårsbasis ger besparingar på cirka 3 MSEK. Tillträdesdag är 2006-01-02.

Lund den 19 december 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

Vid frågor kontakta:

Lennart Nylander, VD     Tfn: + 46 46 280 81 00  Mobil: + 46 705 59 50 99

Wilh. Sonesson är ett produktbolag inom hälsa och egenvård med affärsidén att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF