Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons nyemission övertecknad

08:40 / 28 January 2005 Midsona Press release

Sammanräkningen i Wilh. Sonessons nyemission visar att 8.101.231 B-aktier, motsvarande 98,7 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de B-aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med cirka två gånger. Emissionslikviden uppgår till 131 Mkr före emissionskostnader.

De 104.517 B-aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,3 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas dem som tecknat sig för sådana aktier.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie B i Wilh. Sonesson med 8.205.748 och aktiekapitalet med 41.028.738 kr. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 173.491.658 kr och antalet aktier till 34.698.332, varav 1.543.130 aktier av serie A och 33.155.202 aktier av serie B. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens O-lista från och med fredagen den 4 februari 2005.

- Det är glädjande att intresset för nyemissionen har varit så stort och att den har övertecknats, säger Bo Håkansson, VD för Wilh. Sonesson. Jag tror att intresset beror på ett större allmänt intresse för egenvård och dess potential samt ett ökat förtroende för Wilh. Sonessons affärsidé.

Lund den 28 januari 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22

Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: +46 705 616 177

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF