Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson AB tillträder idag Friggs AB

14:41 / 3 January 2005 Midsona Press release

Wilh. Sonesson tillträder idag Friggs AB enligt pressmeddelande av den 22 november 2004.

Friggs marknadsför och säljer ett brett sortiment av egenvårdsprodukter i Sverige, Finland och Norge. Sortimentet utgörs av hälsosamma livsmedel, naturläkemedel och kosttillskott med försäljningsfokus i dagligvaruhandeln. Samtliga Friggs produkter marknadsförs under eget varumärke. Idag är Friggs ett av de starkaste varumärkena på marknaden och har en igenkänningsgrad på över 90 %.

Den nordiska egenvårdsmarknaden omsätter cirka 13 SEK miljarder i konsumentledet och förväntas växa med 5-6 % årligen. Dagligvaruhandeln är det segment som växer snabbast. Efterfrågan drivs av ett ökat konsumentintresse och högre krav på tillgänglighet på egenvårdsprodukter. En förväntad avreglering av det svenska apoteksmonopolet väntas ytterligare öka tillväxten för egenvårdsprodukter, inte minst i dagligvaruhandeln.

- Friggs innebär en klar förstärkning av Wilh. Sonessons verksamhet. Med sitt varumärke, sitt sortiment och sin kompetens kommer Friggs att bidra till ökade möjligheter inom dagligvaruhandeln, säger Bo Håkansson, VD för Wilh. Sonesson. Vi är nu positionerade i samtliga distributionskanaler och kommer fortsättningsvis att fokusera på det operativa resultatet.

Lund den 3 januari 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Håkansson, VD   Tfn: + 46 46 280 81 00    Mobil: + 46 705 98 57 22       Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: +46 705 616 177

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF