Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Wilh. Sonesson förvärvar norska Promed Pharma

Wilh. Sonesson fördubblar genom förvärvet sin omsättning i Norge till ca 40 MSEK och blir en av de ledande produktleverantörerna till hälsofackhandeln...

08:34 / 19 Dec Midsona Press release

Kent Sandin blir ny CFO i Wilh. Sonesson

Kent Sandin har anställts som ny CFO, dvs. ekonomi- och finanschef, för Wilh. Sonesson AB. Kent Sandin är 48 år och är sedan 1992 finanschef i Cloetta...

08:30 / 13 Dec Midsona Press release

Wilh. Sonessons ekonomichef blir VD på Biolin

Fredrik Lindgren, vice VD och ekonomichef i Wilh. Sonesson AB, slutar sin anställning i bolaget den 30 november 2005 och blir VD i Biolin AB. Biolin ä...

08:50 / 15 Sep Midsona Press release

Wilh. Sonesson överlåter egna aktier

Styrelsen i Wilh. Sonesson beslutade idag, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2005, att överlåta eg...

17:45 / 8 Jun Midsona Press release

Wilh. Sonesson AB (publ)

Bo Håkansson har, via bolag, den 1 juni 2005 avyttrat 700.000 aktier av serie B i Wilh. Sonesson AB. Försäljningen skedde till bank för tre instituti...

09:00 / 2 Jun Midsona Press release

Kallelse Till Ordinarie Bolagsstämma

Aktieägarna i Wilh. Sonesson AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2005 kl 17.00 på Emdalavägen 16, Edison Park, i L...

08:00 / 8 Apr Midsona Press release

Wilh. Sonesson ingår avtal med Royal Numico

Wilh. Sonesson har avtalat med Royal Numico om förtida lösen av en säljarrevers om cirka 51 MSEK, vilken uppstod i samband med Wilh. Sonessons förvärv...

09:52 / 22 Mar Midsona Press release

Wilh. Sonessons nyemission övertecknad

Sammanräkningen i Wilh. Sonessons nyemission visar att 8.101.231 B-aktier, motsvarande 98,7 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av t...

08:40 / 28 Jan Midsona Press release

Wilh. Sonesson AB tillträder idag Friggs AB

Wilh. Sonesson tillträder idag Friggs AB enligt pressmeddelande av den 22 november 2004.Friggs marknadsför och säljer ett brett sortiment av egenvårds...

14:41 / 3 Jan Midsona Press release