Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bo Håkansson ny VD i Wilh. Sonesson

10:17 / 12 August 2003 Midsona Press release

Bo Håkansson ny VD i Wilh. Sonesson Styrelsen i Wilh. Sonesson AB har utsett Bo Håkansson till ny VD. Anders Sjöholm har sagt upp sig och lämnar sin befattning för att bli försäljningsdirektör i Hemocue. Ny ordförande är Conny Karlsson, styrelseledamot sedan 2001 och tidigare VD för Duni, numera styrelseordförande i MTV Production och SEB Fondholding. "Plattformen är nu lagd i Wilh. Sonesson för att skapa ett av Nordens ledande Consumer Healthcare-företag. Framåt gäller det att öka affärsintensiteten och expandera verksamheten. Företagsförvärv och finansieringsfrågor kommer att spela en större roll och därför känns det naturligt för mig som huvudägare att gå in som VD ", säger Bo Håkansson. Lund 12 augusti 2003 Wilh. Sonesson AB (publ) Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Tel: +46 46 280 81 00 Mobile: +46 705 98 57 22 E-mail: bo.hakansson@wilhsonesson.com Conny Karlsson, Styrelseordförande Mobile: +46 705 21 19 18 E-mail: conny.karlsson@bonnier.se Wilh. Sonessons vision är att bli det ledande Consumer Healthcare- företaget i Norden. Vi utvecklar, producerar, distribuerar, marknadsför och säljer produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Den gemensamma nämnaren i allt vi gör är att vi sätter konsumenten och konsumentens behov och önskemål i fokus - Consumer Healthcare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00130/wkr0002.pdf

Show as PDF