Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson - Eva Vingård förslag till ny styrelseledamot

17:29 / 8 April 2003 Midsona Press release

Wilh. Sonesson - Eva Vingård förslag till ny styrelseledamot Vid Wilh. Sonessons ordinarie bolagsstämma 8 maj 2003 kommer docent Eva Vingård, Karolinska Institutet, att föreslås som ny styrelseledamot och blir därmed den andra kvinnliga styrelsemedlemmen i Wilh. Sonesson. Eva Vingård, docent i yrkesmedicin vid Karolinska Institutet är fn projekt- och forskningsledare för "Hållbar Arbetshälsa i Kommuner och Landsting" HAKuL-projektet. Den övergripande målsättningen är att identifiera faktorer, som stärker den framtida hållbara arbetshälsan och det långsiktiga välbefinnandet för anställda inom kommuner och landsting samt att implementera och stödja tidig rehabilitering av de med sviktande arbetsförmåga. HAKuL startade 1999 och tanken är att följa gruppen på ca 9 000 anställda under minst tre år. Projektet avslutas under 2004. HAKuL utgår ifrån Sektionen för personskadeprevention på Karolinska Institutet och finansieras av försäkringsbolaget AFA. Delrapporter har avlämnats 2001 och 2002 och dessa finns publicerade från Sektionen för Personskadeprevention på Karolinska Institutet under adress www.personskadeprevention.nu. Eva Vingård har tidigare: Arbetat under två år som arbetsvårdsläkare i Blekinge och under ca åtta års tid som företagsläkare inom slakteriindustri, byggnadsindustri och grafisk industri mm. Vikarierande klinisk lärare vid Karolinska Institutet och bitr. överläkare vid Karolinska Sjukhuset 890801-920630. Bitr. överläkare och överläkare vid Yrkesmed kliniken Karolinska Sjukhuset 920701-960930 Forskningsläkare vid Arbetslivsinstitutet 961001-981031. Bo Håkansson Styrelseordförande Wilh. Sonesson AB Vid frågor kontakta: Bo Håkansson Tel: +46 46 280 81 00 Mobile: +705 98 57 22 E-mail: bo.hakansson@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01210/wkr0002.pdf

Show as PDF