Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons erbjudande att köpa aktier i Active Capital fulltecknat

09:58 / 12 July 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonessons erbjudande att köpa aktier i Active Capital fulltecknat Wilh. Sonessons erbjudande att köpa aktier i Active Capital med förköpsrätt för Wilh. Sonesson aktieägare har blivit övertecknat med cirka 2,1 MSEK. Wilh. Sonesson kommer därmed att tillföras cirka 106 MSEK före försäljningskostnader. Distribution av aktier i Active Capital beräknas ske den 18 juli. Första noteringsdag för Active Capital blir den 22 juli 2002 på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Active Capital har ansökt om notering på Stockholmsbörsens O-lista, med beräknad notering den 26 augusti 2002. Wilh. Sonessons största ägare, Bo Håkansson med bolag, har anmält sig för erbjudandet och ägarandelen i Active Capital efter utförsäljning uppgår till cirka 45 procent av aktierna. Institutionella ägare har köpt aktier motsvarande cirka 33 procent av aktierna. "Mot bakgrund av den osäkerhet som för närvarande råder på aktiemarknaden är jag mycket glad över att vi har lyckats genomföra erbjudandet så framgångsrikt. Jag tackar för det förtroende som aktieägarna givit oss", säger Bo Håkansson, VD i Active Capital och Styrelseordförande i Wilh. Sonesson. "Genom försäljningen av Active Capital är Wilh. Sonesson renodlat till hälsosektorn. Koncernens resurser kommer nu att helt fokuseras på att nå målet att bli ett av Nordens ledande Consumer Healthcare-företag", säger Anders Sjöholm, VD i Wilh. Sonesson. Lund den 12 juli 2002 Wilh. Sonesson AB (publ.) Active Capital AB (publ.) För mer information vänligen kontakta; Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef Wilh. Sonesson, telefon 046-280 81 00, mobil 0705-61 61 77, fredrik.lindgren@wilhsonesson.com "Wilh. Sonessons vision är att bli ett ledande Consumer Healthcare- företag i Norden med utvalda och väl dokumenterade produkter inom läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott" "Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Trading utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. SoftCenter är en fastighet som drivs i campus-form och är ett väl etablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/12/20020712BIT00080/wkr0002.pdf

Show as PDF