Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson - reviderad tidsplan för utförsäljning och notering av Active Capital

16:36 / 5 June 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson - reviderad tidsplan för utförsäljning och notering av Active Capital Wilh. Sonessons ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002 beslutade om en renodling av företaget till Consumer Healthcare (dvs. läkemedel, naturläkemedel och egenvårdsprodukter) genom försäljning av övrig verksamhet till aktieägarna samlade i bolaget Active Capital. I den tidigare kommunicerade tidsplanen förutsattes att Stockholmsbörsens Bolagskommitté skulle behandla frågan om bolagets notering på O-listan vid Bolagskommitténs möte den 11 juni 2002. Eftersom Active Capitals styrelse och organisation formaliserades den 8 april kan ärendet behandlas först vid nästkommande kommittémöte den 19 augusti, pga. den regel som säger att en styrelse skall ha varit i funktion under minst tre månader innan Bolagskommittén behandlar ärendet. Det innebär att Active Capital kommer att noteras på Nya Marknaden för att sedan, prel. den 26 augusti, noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Villkor i sammandrag och tidsplan för köp av aktier i Active Capital Försäljningspri 4 kronor per aktie. s: Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie i Wilh. Sonesson berättigar innehavaren till en (1) inköpsrätt. En (1) inköpsrätt ger rätt att köpa en aktie i Active Capital av samma slag. 12 juni Sista dag för handel med Wilh. Sonesson-aktien inklusive inköpsrätt 13 juni Wilh. Sonesson-aktien handlas exklusive inköpsrätt 17 juni Avstämningsdag för erhållandet av inköpsrätter 20 juni - 2 Handel med inköpsrätter juli 20 juni - 5 Anmälningsperiod för erbjudandet juli 22 juli (prel.) Första noteringsdag för Active Capital på Nya Marknaden 26 aug (prel.) Notering av Active Capital på Stockholmbörsens O-lista Erik Penser Fondkommission är rådgivare till Wilh. Sonesson i samband med noteringen av Active Capital och prospekt kan beställas via emissionsavdelningen, 08-463 80 00, emmission@penser.se Lund den 5 juni 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) Active Capital AB (publ) För mer information kontakta Fredrik Lindgren, vVD i Wilh. Sonesson, tel. 046-280 81 00, 0705-616177 fredrik.lindgren@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00890/wkr0002.pdf

Show as PDF