Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Active Capitals prospekt offentliggjort

19:37 / 17 June 2002 Midsona Press release

Active Capitals prospekt offentliggjort I dag den 17 juni 2002, offentliggörs Active Capitals noterings- och erbjudandeprospekt. Prospektet finns tillgängligt hos bolaget. Första noteringsdag för Active Capital på Stockholmsbörsen Nya Marknaden är beräknad till den 22 juli 2002. Bolaget kommer att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista, med beräknad notering den 26 augusti 2002. Prospektet kan fr.o.m. den 18 juni laddas ner via Active Capitals hemsida, www.activecapital.se, Wilh. Sonessons hemsida, www.wilhsonesson.com, Erik Penser Fondkommission ("EPFK") hemsida, www.penser.se, samt beställas via EPFKs emissionsavdelningen, 08-463 80 00, emission@penser.se. EPFK är rådgivare till Wilh. Sonesson i samband med noteringen av Active Capital. Villkoren för erbjudandet att köpa aktier i Active Capital är i sammandrag; En (1) befintlig aktie i Wilh. Sonesson berättigar innehavare till en (1) inköpsrätt som ger rätt att köpa en (1) aktie i Active Capital av samma serie. Inköpskurs 4 kronor. Viktiga datum 20 juni - 2 juli Handel med inköpsrätter 20 juni - 5 juli Anmälningsperiod för erbjudandet Värdering och teknologiinnehav Inför noteringen av Active Capital har PriceWaterhouseCoopers värderat bolaget samt de i bolaget ingående verksamheterna och tillgångarna. I denna värdering har de uppskattat att aktiernas värde, beaktat bl.a. bolagets storlek och aktielikviditetssituation, uppgår till 191 - 214 MSEK, dvs. 7,20 - 8,10 SEK per aktie. I denna värdering bedömdes samtliga tillgångar med undantag av teknologiinnehaven (minoritetsintressen i RVG, Itact/V2 Fund och Remando) vara värda motsvarande det bokförda värdet eller mer. Styrelsen i Active Capital har i enlighet med målsättningen att fokusera på resultat och kassaflöden beslutat att teknologiinnehaven inte utgör strategiska tillgångar och att avyttring skall ske när förutsättningar för detta föreligger. Mot denna bakgrund beslutades det att aktierna i teknologiinnehaven skall nedskrivas med hela det bokförda värdet om 37,7 MSEK, motsvarande 1,42 SEK per aktie, i samband med att Active Capital redovisar delårsrapport för januari - juni 2002. Eget kapital i Active Capital var den 31 mars 2002 9,39 SEK per aktie. Lund den 17 juni Active Capital AB (publ.) Bo Håkansson VD För mer information kontakta; Bo Håkansson, VD i Active Capital, tel 046- 280 81 00, 0705-985 722 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT01010/wkr0002.pdf

Show as PDF