Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons informationspromemoria offentliggjord

17:30 / 17 April 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonessons informationspromemoria offentliggjord Som tidigare informerats har styrelsen i Wilh. Sonesson beslutat att på den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2002 föreslå en uppdelning av verksamheterna i två separata bolag, Wilh. Sonesson Consumer Healthcare och Active Capital samt att dela ut innehavet i Optilink till Wilh. Sonessons aktieägare. Motivet är att skapa bättre förutsättningar för bolagen och skapa större värden för aktieägarna. Idag presenteras Informationspromemorian till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB avseende försäljning av dotterbolaget Active Capital AB samt utskiftningen av aktierna i Optilink. Informationspromemorian kan läsas och laddas ner från bolagets hemsida, www.wilhsonesson.com. Villkor i sammandrag och preliminär tidsplan 2002 för att teckna aktier i Active Capital: Försäljningspris: 4 kronor per aktie. Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie i Wilh. Sonesson berättigar innehavaren till en (1) inköpsrätt. En (1) inköpsrätt ger rätt att köpa en ny aktie av samma slag. 12 juni Avstämningsdag för erhållandet av inköpsrätter 18 juni - 28 juni Handel med inköpsrätter 18 juni - 3 juli Anmälningsperiod för erbjudandet 17 juli (prel.) Första noteringsdag för Active Capital på Stockholmsbörsens O-lista Lund den 17 april 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta; Bo Håkansson, Styrelseordförande i Wilh. Sonesson, tel 046-280 81 00, 0705-985 722 bo.hakansson@wilhsonesson.com Greg Dingizian, VD i Wilh. Sonesson, 046-280 81 00, 0705-785 440 greg.dingizian@wilhsonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott samt därtill relaterade egenvårdsprodukter. www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/17/20020417BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/17/20020417BIT01230/wkr0002.pdf

Show as PDF