Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson - ytterligare information om erbjudande att förvärva övrig verksamhet

11:52 / 4 April 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson - ytterligare information om erbjudande att förvärva övrig verksamhet Wilh. Sonessons styrelse har beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman 24 april 2002 en uppdelning av nuvarande verksamhet i två separata bolag. Wilh. Sonesson blir ett renodlat och fokuserat Consumer Healthcare-företag och Övrig verksamhet samlas i det av Wilh. Sonesson helägda dotterbolaget Active Capital AB, som sedan säljs ut till aktieägarna. Till styrelse för Active Capital föreslås Kjell Nilsson (tidigare VD för Trelleborg), Greg Dingizian (avgående VD för Wilh. Sonesson), Sven Ek (tidigare vVD för Svedala Industrier), Bo Håkansson (styrelseordförande och huvudägare i Wilh. Sonesson) samt Lennart Molvin (vVD Hansa Medical AB). Till styrelseordförande i Active Capital föreslås Kjell Nilsson och Bo Håkansson föreslås bli verkställande direktör. I Active Capital kommer att ingå Sonesson Inredningar, SoftCenter, MW Trading samt ett antal investeringar inom teknologiområdet. Sonesson Inredningar koncernen, en ledande leverantör av inredningar till främst skolsektorn, omsatte 278,0 MSEK under 2001 och hade ett rörelseresultat om 18,4 MSEK. MW Trading utvecklar och säljer stöldskyddsprodukter för butiker och hade 2001 en omsättning om 77,2 MSEK och ett rörelseresultat om 0,5 MSEK (inklusive kostnader av engångskaraktär om 4,5 MSEK). SoftCenter äger en vetenskapspark om cirka 36 000 kvm i Ronneby, under 2001 med en omsättning om 46,6 MSEK och ett rörelseresultat om 24,4 MSEK. I Active Capital kommer också att ingå investeringarna på teknologiområdet i Real Venture Group, Itact/V2 Internet Fund KB och Remando. Övrig verksamhet kommer att säljas ut med företrädesrätt för Wilh. Sonessons aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till förvärv av en (1) ny aktie i Övrig verksamhet för fyra (4) kronor. Aktieägare av serie A respektive B har rätt att förvärva en ny aktie av i första hand samma aktieslag. "Active Capital kommer att äga ett antal sunda och lönsamma verksamheter. Genom att avyttra en del verksamheter kommer vi att möjliggöra en god direktavkastning för aktieägarna, samtidigt som vi kommer att kunna skapa långsiktiga aktieägarvärden genom att utveckla andra verksamheter." säger Bo Håkansson, styrelseordförande i Wilh. Sonesson och blivande VD för Active Capital. Ytterligare information om erbjudandet att förvärva aktier i Active Capital kommer att distribueras till aktieägarna senast den 17 april 2002. Erik Penser Fondkommission är finansiell rådgivare till Wilh. Sonesson i samband med försäljningen av Active Capital. Lund den 4 april 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta; Bo Håkansson, styrelseordförande, tel 046-280 81 00, 0705-98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/04/20020404BIT00240/wkr0002.pdf

Show as PDF