Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson - tidsplan för köp av aktier i Active Capital

11:01 / 25 April 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson - tidsplan för köp av aktier i Active Capital Wilh. Sonessons ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002 fattade beslut att föreslå en uppdelning av verksamheterna i två separata bolag, Wilh. Sonesson Consumer Healthcare och Active Capital samt att dela ut innehavet i Optilink till Wilh. Sonessons aktieägare. Motivet är att skapa bättre förutsättningar för bolagen och skapa större värden för aktieägarna. Villkor i sammandrag och tidsplan 2002 för köp av aktier i Active Capital Försäljningspris: 4 kronor per aktie. Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie i Wilh. Sonesson berättigar innehavaren till en (1)inköpsrätt. En (1) inköpsrätt ger rätt att köpa en aktie i Active Capital av samma slag. 7 juni Sista dag för handel med Wilh. Sonesson-aktien inklusive företrädesrätt 10 juni Wilh. Sonesson-aktien handlas exklusive företrädesrätt 12 juni Avstämningsdag för erhållandet av inköpsrätter 18 juni - 28 juni Handel med inköpsrätter 18 juni - 3 juli Anmälningsperiod för erbjudandet 17 juli (prel) Första noteringsdag för Active Capital på Stockholmsbörsens O-lista Lund den 25 april 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta; Bo Håkansson, Styrelseordförande i Wilh. Sonesson, tel 046-280 81 00, 0705-985 722 bo.hakansson@wilhsonesson.com Anders Sjöholm, VD i Wilh. Sonesson, tel 046-280 81 00, 0705-23 86 24 anders.sjoholm@wilh.sonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott samt därtill relaterade egenvårdsprodukter. www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00470/wkr0002.pdf

Show as PDF