Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson renodlas och fokuserar till Consumer Healthcare

13:11 / 25 March 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson renodlas och fokuserar till Consumer Healthcare Wilh. Sonessons styrelse har beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman 24 april 2002 en renodling och fokusering av verksamheten till Consumer Healthcare. Som ett led i detta samlas Övrig verksamhet i ett separat marknadsnoterat bolag, som aktieägarna i Wilh Sonesson erbjuds förvärva. Wilh. Sonessons Consumer Healthcare-verksamhet är idag en av marknadsledarna i Sverige med en omsättning om 417,8 MSEK och ett rörelseresultat om 37,5 MSEK under 2001. Renodlingen och fokuseringen till Consumer Healthcare skapar förutsättningar för expansion genom förvärv av verksamheter och varumärken inom branschen med målet att bli marknadsledande i Norden. Det är styrelsens bedömning att renodlingen och uppdelningen i två självständiga marknadsnoterade bolag långsiktigt kommer att öka värdet för aktieägarna. Consumer Healthcare-branschen drivs av ett starkt behov både hos individen själv och samhället i stort att förebygga och förbättra den egna hälsan. Consumer Healthcare-marknaden uppgick i Sverige 2001 till cirka 4 000 MSEK, varav cirka 50% utgörs av receptfria läkemedel. Förvärv av företag och produkter inom receptfria läkemedel har därför hög prioritet för Wilh. Sonesson. Konsumtionen av naturläkemedel är fyra (4) gånger större per capita i Tyskland än i Sverige och 65 procent av befolkningen i Sverige har ännu inte provat naturläkemedel, vilket ger en stor potential för att öka försäljningen även inom detta område. Mer information om branschen kan läsas och laddas ner från bolagets hemsida, www.wilhsonesson.com. "Vi har påbörjat uppbyggnaden av att bli en ledande aktör i Consumer Healthcare-branschen i Norden och som ett led i denna satsning rekryterat ledande befattningshavare med lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Vi har all anledning att förvänta oss en kraftig tillväxt av egenvård där förvärv av företag och varumärken inom natur- och receptfria läkemedel kommer att prioriteras", säger Bo Håkansson, styrelseordförande i Wilh. Sonesson. "För att aktieägarna ska få direkt del i den framtida värdetillväxten kommer Övrig verksamhet att särnoteras, vilket skapar möjligheter för investerare att direktinvestera i specifik verksamhet. Det är min bedömning att Wilh. Sonessons renodling och fokusering till Consumer Healthcare kommer att skapa mervärde för aktieägarna" tillägger Bo Håkansson. Lund den 25 mars 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 046-280 81 00, 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Bo Håkansson, styrelseordförande, tel 046-280 81 00, 0705-98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00610/wkr0002.pdf

Show as PDF