Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson rekryterar ny VD från läkemedelsbranschen

15:42 / 6 March 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson rekryterar ny VD från läkemedelsbranschen Styrelsen i Wilh. Sonesson AB har utsett Anders Sjöholm till ny VD med tillträde vid den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2002, sedan Greg Dingizian meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning. Greg kommer kvarstå i styrelsen och arbeta med övrig verksamhet utanför kärnområdet Hälsoprodukter. Anders Sjöholm är 43 år, fil.kand från Lunds universitet och har arbetat 20 år i läkemedelsbranschen, både i Sverige och internationellt. Under 1980- och 90-talen hade Anders olika sälj- och marknadsbefattningar inom Lederle Pharmaceuticals, Hafslund Nycomed- koncernen med utlandsstationering såväl i Asien som i Europa samt inom Pharmacia-koncernen. Inom Pharmacia har Anders sedan 1995 haft olika ledande positioner, bl a som chef för marketing & sales world-wide för den största OTC-produkten Nicorette. Anders var under 1998-2000 Vice President Global Marketing och ansvarig för all marketing inom Pharmacia Consumer Healthcare. Närmast kommer Anders från en befattning som VD i ett medicintekniskt utvecklingsbolag. "Greg Dingizian har gjort ett bra arbete med omfokuseringen av Wilh. Sonesson mot ett renodlat hälsoproduktföretag. Han kommer i framtiden att ansvara för avyttringen av övrig verksamhet. Vi går nu in i en uppbyggnadsfas med ökade krav på branschkompetens och dokumenterad erfarenhet av att utveckla nya produkter, nya marknader och bygga starka varumärken. Det skall bli spännande och lärorikt att få arbeta med Anders Sjöholm med målet att inom några år bli ett av Nordens ledande företag inom tillväxtområdet Consumer Healthcare", säger styrelsens ordförande Bo Håkansson. Lund den 6 mars 2002 Wilh. Sonesson AB (publ.) Bo Håkansson Styrelsens ordförande För frågor kontakta: Styrelseordförande Bo Håkansson, tel 0705-98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com VD Greg Dingizian, tel 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Tillträdande VD Anders Sjöholm, tel 046-280 81 00 anders.sjoholm@wilhsonesson.com Wilh.Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott samt därtill relaterade egenvårdsprodukter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00950/wkr0002.pdf

Show as PDF